Επικοινωνία

Παρέχουμε τις καλύτερες και ποιοτικότερες τεχνικές προτάσεις και λύσεις βιομηχανικής ψύξης και κλιματισμού για τους πελάτες μας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Λεωφόρος Δημοκρατίας 33
και Ηρώων Πολυτεχνείου 27,
Ασπρόπυργος
Ακολουθήστε μας

No products in the cart.

Attica Frigo

heat-pump-replacing

Eγκατάσταση αντλίας θερμότητητας: Πως γίνεται;

H αντλία θερμότητας είναι και αυτή ένα κλιματιστικό μηχάνημα με τη μόνη διαφορά ότι ψύχει και θερμαίνει νερό το οποίο με την σειρά του ψύχει ή θερμαίνει τον αέρα του χώρου μας. Ουσιαστικά όταν λέμε πως λειτουργεί μια αντλία θερμότητας εννοούμε το πως λειτουργεί αυτή ως ενιαίο σύστημα κλιματισμού στο σπίτι. Επομένως πρέπει να γνωρίσουμε ποια είναι τα μέρη του συστήματος του κλιματισμού του σπιτιού μας, τι στόχο έχει το καθένα από αυτά και πως συνδέονται μεταξύ τους. Τυπικά ένα σύστημα κλιματισμού με αντλία θερμότητας σε ένα σπίτι αποτελείται από τα παρακάτω μέρη όπως φαίνονται στην εικόνα :
sistima-antlion-thermotitas

Σωλήνες υδραυλικές

Πρόκειται για τις σωλήνες στις οποίες κυκλοφορεί το νερό το οποίο ξεκινά παγωμένο ή κρύο και διατρέχει τα σώματα από τα οποία και επιστρέφει ξανά στην αντλία θερμότητας.

Διακρίνονται σε διάφορα είδη από τα οποία τα κύρια που χρησιμοποιούνται για τις οικίες είναι :

 • Χαλκού
 • Πολυστρωματική

Ως προς την εγκατάσταση διακρίνονται διακρίνονται σε

 • Κύριες. Οι σωληνώσεις που συνδέουν την αντλία θερμότητας με τους συλλέκτες.
 • Γραμμών. Οι σωληνώσεις από τους συλλέκτες προς το κάθε fan coil
 • Αποχέτευσης. Είναι οι σωλήνες που αποχετεύουν τα συμπυκνώματα του αέρα κατά τη ψύξη το καλοκαίρι. Υπάρχουν μόνο στις εγκαταστάσεις που αντλία θερμότητας θα δουλέψει και στη λειτουργία της ψύξης

Διάφορες συνδεσμολογίες όπως δισωλήνιο και τρισωλήνιο σύστημα αφορούν κυρίως τον μελετητή – εγκαταστάτη.

Σωλήνα χαλκού

Σωλήνα πολυστρωματική

polistromatiki

Για τα fan coils απαιτείται αυστηρά το δισωλήνιο σύστημα διότι διατηρεί τη μέση θερμοκρασία από την αντλία προς τα σώματα ενιαία σε όλο το κύκλωμα ενώ το μονοσωλήνιο έχει διαφορετικές μέσες θερμοκρασίες ανά σώμα. Για αυτό σε παλιές κατοικίες με λέβητα και θερμαντικά σώματα απαιτείται η προσεχτική αυτοψία και μελέτη του συνολικού συστήματος και εν ανάγκη ο εκ νέου σχεδιασμός και εγκαταστάσταση ώστε το σύστημα (νέο ή παλιό) να παντρεύεται με την αντλία θερμότητας.

monosolinio
disolinio

Ως προς την εγκατάσταση διακρίνονται διακρίνονται σε

 • Κύριες. Οι σωληνώσεις που συνδέουν την αντλία θερμότητας με τους συλλέκτες.
 • Γραμμών. Οι σωληνώσεις από τους συλλέκτες προς το κάθε fan coil
 • Αποχέτευσης. Είναι οι σωλήνες που αποχετεύουν τα συμπυκνώματα του αέρα κατά τη ψύξη το καλοκαίρι. Υπάρχουν μόνο στις εγκαταστάσεις που αντλία θερμότητας θα δουλέψει και στη λειτουργία της ψύξης

Συλλέκτες (κολεκτέρς)

Πρόκειται για το μέρος εκείνο του δικτύου των σωληνώσεων το οποίο λαμβάνει τις κεντρικές γραμμές από την αντλία θερμότητας (που είναι μεγαλύτερες σε διατομή) και τις διανέμει σε μικρότερης διατομής σωλήνες για κάθε fan coil. Τυπικά, όσα είναι τα fan coils και τα σώματά μας τόσες πρέπει να είναι και οι έξοδοι των collecters. Είναι δυο, ένας για την προσαγωγή του νερού και ένας για την επιστροφή. Διαθέτουν βάνες ώστε να απομονωθεί όποια γραμμή χρειαστεί και είναι πάντοτε μονωμένοι. Καλό είναι να βρίσκονται σε εσωτερικούς χώρους για αποφυγή απωλειών θερμότητας. Παρακάτω φαίνεται ενδεικτικά ένα σχέδιο με συλλέκτες, fan coil και πετσετοκρεμάστρες όπου κάθε θερμαντικό μας σώμα έχει το δικό του κύκλωμα προσαγωγής και επιστροφής νερού
sxedio-me-silektes

Λοιπά μέρη ψυχροστασίου

Τα λοιπά μέρη στου ψυχροστασίου είναι διατάξεις που συμπληρώνουν την ομαλή και ασφαλή λειτουργία του συνολικού συστήματος. Μερικά από αυτά είναι :

 • Δοχείο αδρανείας
 • Φίλτρο νερού
 • Αντικραδασμικά
 • Βάνες
 • Εξαεριστικά
 • Αυτόματος πλήρωσης (να ανανεώνεται το νερό από το δίκτυο ύδρευσης)
 • Μανόμετρα
 • Θερμόμετρα

Κεντρικό χειριστήριο αντλίας θερμότητας

Το κεντρικό χειριστήριο της αντλίας θερμότητας περιέχει βασικές λειτουργίες και ρυθμίσεις όπως :

 • On – off της αντλίας θερμότητας
 • Εναλλαγή ψύξης θέρμανσης
 • Πρόγραμμα ζεστών νερών χρήσης
 • Χρονοπρογράμματα

Leave a Comment